Doelstelling

B.R.E.K.
Bewaarders Rollend Erfgoed Kempen

 

Verantwoording
Eerst en vooral willen wij duidelijk stellen dat wij zeker niet willen concurreren tegen reeds bestaande clubs. Eerder willen wij in de juiste verstandhouding samen werken met deze clubs om aan al de hobbyisten en verzamelaars meer kansen te geven om samen te komen, van gedachten te wisselen, technische kennis uitwisselen, enz… om alzo nog meer van hun hobby te kunnen genieten.

Doelstelling
De doelstelling van onze club is: mensen samen brengen die zich bekommeren over het rollende en ronkende materiaal van het, hoofdzakelijk, agrarische verleden. Dit kunnen zowel restaurateurs of verzamelaars zijn van: oldtimer tractoren of auto’s, oude stationaire motoren, oud boeren gereedschap en/of machines, enz… Zij ijveren ervoor om hun pronkstukje in de originele staat te restaureren, te laten werken en het te tonen aan het grote publiek.

 

Naam van onze club
“B”
De B staat voor “BEWAARDERS”.
Het is immers niet zo evident dat je je spaarcenten in de restauratie gaat steken van bv. een oude tractor. Vooral in deze tijd, dat er hoge geldprijzen gegeven worden voor oude metalen, vervullen wij, hobbyisten een belangrijke taak. Wij zorgen er immers voor dat de oorsprong van onze hedendaagse mechanisch- computergestuurde en geautomatiseerde wereld niet verloren gaat. Wij zijn “de redders van de sloop” en vooral de bewaarders voor vele oude machines...

“R”
De R heeft eigenlijk een dubbele betekenis, “ROLLEND” of “RONKEND”.
Deze betekenis is ook wel doordacht gegeven omdat wij onze club voor een zo breed mogelijk publiek willen open stellen. Iedereen met een oud, authentiek stukje mechanisch verleden is welkom in onze vereniging...

“E”
De E staat voor “ERFGOED”.
Wanneer wij het woordenboek raadplegen dan krijgt ‘erfgoed’ de volgende woordverklaring mee: “Alles wat door de vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft. Door dit erfgoed te bewaren en te tonen aan de huidige generaties, krijgen deze een beeld van hoe de mensen vroeger geleefd en gewerkt hebben en waarvan, bepaalde hoogstaand- technische zaken hun oorsprong hebben.”

“K”
De K staat voor “KEMPEN”.
Wij proberen te mikken op verzamelaars uit onze streek. Als we dit even van naderbij gaan bekijken dan kom je al gouw tot de conclusie dat dit de mensen zijn uit de 9 verschillende regio’s van onze Antwerpse Kempen. Deze 9 regio’s zijn: Noordertuin van Antwerpen, Grensland Hoogstraten, Land van Turnhout, Voorkempen, Land van Playsantiën, Het groene Neteland, Kempense meren, Lier en het Palieterland, Vallei van de Grote Nete...

Logo
Wij vinden in ons logo 2 tandwielen die symbool staan voor mechaniek en voor de mensen met ronkend materiaal. Op deze twee tandwielen staat een LANZ KNIK BULDOG. Een 4X4 oldtimer tractor van 1924. Deze trekker staat symbool voor het rollend materiaal...